เช้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์. วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบกระเช้าแก่ นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปีวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค.ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ กรมพัฒนาที่ดิน