เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.(ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ร่วมประชุมสัมนากับผู้บริหารสูงสุด 52 รัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง “SOE CEO Forum” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และ รมจว.กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบาย ช่วงบ่าย เยี่ยมชม สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน และ ศูนย์ธุรกิจ คาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. จำกัด อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา