บ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการและนายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ร่วมเข้ารับผ้าไตรพระราชทานต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.กองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อนำไปทอดกฐิน ณ.วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561