วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์พร้อมถ่ายทำรายการ Sunday Funday เป็นรายการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พากินพาเที่ยว สำหรับครอบครัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Nation TV ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 11.00 น. โดยแบ่งการสัมภาษณ์และถ่ายทำเป็น 2 ตอน ซึ่งตอนที่ 1 ประเด็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และตอนที่ 2 ประเด็นจุดเริ่มต้นและกระแส Social ของร้านกาแฟ Thai-Denmark Milk Land ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี