ช่วงบ่ายวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้าพบแสดงความยินดี ท่านพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ (กรรมการ อ.ส.ค.) เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ