บ่ายวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 สาขานักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ โดยมี ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน