ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติเข้ารับรางวัลงาน 2022 Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge โดย นม“ไทย-เดนมาร์ค” ได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจอันดับหนึ่งจากผู้บริโภคหมวดอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนมยูเอชที ที่น่าเชื่อถือที่สุด และรางวัลพิเศษ Market Leader Brand Award ซึ่งได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานนี้ ณ Image maker studio กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด​