ช่วงเช้า วันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2562 ” พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานเปิดการประชุม และแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี