ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนในกิจกรรม “Media visit” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเชิญชวนสื่อช่วย ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมทั้ง ส่งมอบความสุข และของที่ระลึก จาก อ.ส.ค.เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ช่อง3, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, Nation Tv, กรุงเทพธุรกิจ