เมื่อวันเสาร์ที่​ 10​ ตุุล่าคม​ 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายชวลิต​ ขาวปลอด​ หัวหน้าสำนักงาน​ อ.ส.ค.ภาคใต้ พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าเยี่ยมร้าน Milk ​Land สาขา 42 โดยมี นายปรัชกร ยกถาวร บริษัทภูรีออร์แกนิค และนายจรูญ ยกถาวร ตัวแทนจำหน่ายนมพาณิชย์เขตภาคใต้ ให้การต้อนรับ ณ ร้าน MILK LAND สาขา 42 ถนนพัณาการภูขวาง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครศรีธรรมราช