ช่วงเช้าวันที่ 5 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ผู้บริหาร สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (สภ.นบ.) เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน จากนั้น ประชุม ตรวจงานการปรับปรุง /ก่อสร้าง โรงงานนม อ.ส.ค.เชียงใหม่ กับ บริษ้ท Aseptic Pack ณ ห้องประชุม สภ.นบ. ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่