ช่วงเช้าวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ) เป็นประธาน เปิดงาน” ปั่นดื่มนม ชมสะพาน กับไทยเดนมาร์ค” ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเส้นทางการปั่นเป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร เริ่มจาก พิพิธภัณฑ์สิรินธร – สะพานเทพสุดา – พุทธสถานภูสิงห์ – วัดภูคาว นอกจากนี้ อ.ส.ค. ได้จัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ค ในราคาพิเศษพร้อมแจกของพรีเมี่ยม เพื่อ ส่งเสริม ให้นักปั่นมีสุขภาพที่ดี ณพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์