วันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการขนส่งนมโรงเรียนในส่วนที่ อ.ส.ค. 5 โรงงาน รับผิดชอบส่งนม 28 จังหวัด จำนวนกว่า 50 ราย ภายใต้กำกับดูแลของบริษัท จงณัฎฐ์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนบริหารการขนส่งนมโรงเรียน ของ อ.ส.ค. ประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการยกระดับคุณภาพนมโรงเรียน ในระดับปลายน้ำ ของ อ.ส.ค. ณ โรงแรมเซนท์ โทรเปซบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี