ช่วงบ่ายวันที่ 14 มีนาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Elements of a Strategy for Sustainable Dairy Development in Thailand ในงาน Dairy Tech Asia 2017 ที่ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ