ช่วงเย็นวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้เยี่ยมชม
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรรูปแบบใหม่ ” Aura Farm” ภายใต้การบริหารบริษัท โชคประเสริฐ อาหารสัตว์ จำกัด ในอ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Edutainment ด้านโคนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัว และเยาวชน ในพื้นที่ อีสานตอนบน และ สปป.ลาว
2. สโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์ ที่นักกีฬาส่วนใหญ่จบจาก รร.หนองเรือ ซึ่งอ.ส.ค.ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นม UHT มาโดยตลอด จนได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ซึ่ง อ.ส.ค.เห็นศักยภาพ และ แนวทางในการสนับสนุนนักกีฬามุ่งสู่ฝัน เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติต่อไป ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น