ช่วงสายวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และนายอำเภอมวกเหล็ก (นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค. ข้าราชการและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต ณ อาคารอเนกประสงค์ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี