ช่วงบ่ายวันที่ 13 เมษายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. แวะเยี่ยม และให้กำลังใจ พนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ จุดพักรถบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณเชิงเขาตาแป้น ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ฝั่งขาเข้า กรุงเทพฯ หลักกิโลเมตรที่ 132 ) ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อ.ส.ค.ได้นำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แจกให้แก่ผู้สัญจรไป-มา เพื่อการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคนม งดแอลกอฮอลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ มีการให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย