เช้าวันที่ 23 มกราคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “พัฒนาน้ำนมดิบ ขยายฐานอุตสาหกรรมนมไทย” ณ อาคาร 1962 ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่ออกอากาศในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560