เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยถ่ายทอดสดในช่วงเวลา 8.45 น. ประเด็นในการสัมภาษณ์์เพื่อน้อมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ