บ่ายวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงส์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่ทางสำนักพิมพ์เดลินิวส์ ในประเด็นสัมภาษณ์โคนมอาชีพพระราชทาน และการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ณ ห้องประชุม อ.ส.ค. ชั้น 4 กรุงเทพฯ