ช่วงเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณพารวย ด้วยเกษตรกร” ออกอากาศทางช่อง 3SD ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่เกษตรกรไทย ได้มีอาชีพที่มั่นคง รายได้ที่ดี และคนไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ จนถึงปัจจุบัน อ.ส.ค. จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน สู่นมแห่งชาติ สืบไป
จากนั้น ผู้อำนวยการ ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี