วันที่ 4 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ในตอน กว่าจะมาเป็นฟาร์มโคนมออร์แกนิคของ อ.ส.ค. และตอน นมออร์แกนิค จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ กับทาง “รายการเกษตรอินทรีย์ วิถีท่องเที่ยว” ณ บริเวณอาคาร 1962 และโรงงานนมออร์แกนิคไทย-เดนมาร์ค รายการดังกล่าวออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวี 32 ในวันเสาร์ที่ 5 และ 12 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00-06.30 น.