ช่วงเช้าวันที่ 15 กันยายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในงานแถลงข่าว “ปฏิบัติการก้าวสู่นมแห่งชาติ” พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. ร่วมชี้แจงในประเด็น ผลการดำเนินการของ อ.ส.ค. ในปี 2561 ที่ผ่านมา และ แผนการตลาดในปี 2562 ตลอดจน รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ล่าสุดที่ทาง อ.ส.ค. ได้รับ ณ โรงแรม So Sofitel หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี