เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์นิตยสารสัตว์บกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดำเนินอุตสาหกรรมนมไทยแบบครบวงจร ตลอดจนการได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 4 ปีซ้อน รวมไปถึงแผนวิสาหกิจของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุมชั้น4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ