เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการตลาดเช้าเล่าเรื่อง ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family 14 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30น. เป็นต้นไป ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 น.