วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ. ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ในการบันทึกเทปรายการตลาดเช้าเล่าเรื่อง และรายการ 5 เช้าเม้าท์ใหญ่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family 14 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี