ช่วงบ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติมอบนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค และมอบเกียรติบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเล่าเรื่องกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค.” ภายใต้โครงการ “มัคคุเทศก์อาวุโส​ อาสา​ สืบสาน งานพ่อสร้าง” แก่พนักงาน​ อ.ส.ค.​ที่ทำหน้าที่มัคคุเทศก์​ /มัคคุเทศก์น้อยฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค​ /มัคคุเทศก์อาวุโส​ อาสา​ (อดึตพนักงาน​ อ.ส.ค.ที่เกษียณแล้ว)นำโดย อดึตผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายสุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย) ณ สำนักงาน ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี