วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 21 ปี การสถาปนาสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค. พร้อมด้วยพนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และได้รับเกียรติจากอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล และ นายสันติภาพ ลิมประพันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก เข้าร่วมงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย