วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ (On Ground Activities) ของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในโครงการ ประกวดแผนการตลาด” Milketing From Gen Z to Gen X การตลาดต่อยอด นมไทย-เดนมาร์ค” ปีที่ 3 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมุ่งหวังที่จะขยายกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนให้หันมาบริโภคนมไทย-เดนมาร์คเพิ่มขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย