ช่วงเย็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์ ผลิตภัณฑ์ กลุ่มนมแช่เย็น ไทย-เดนมาร์ค บริษัทบีบี 2017 ดิสตริบิวชั่น จำกัด ที่มีคุณปิ่นเกล้า แสนหาญ ผู้แทนจำหน่าย เขต ภาคเหนือ ให้การต้อนรับ ณ อ.เมือง จ.เชียงราย