ช่วงบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับ สภ.นบ. และบริษัท Aseptic Pack และบริษัท Line Maker เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน และตรวจงานการปรับปรุง /ก่อสร้าง โรงงานนม อ.ส.ค.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่