ช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวนมปราศจากน้ำตาลแลคโตส ไทย-เดนมาร์ค โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดี ยุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ด้านคุณประโยชน์และสารอาหารที่ร่างกายต้องการจากผลิตภัณฑ์นมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโตส ณ Milk Land สาขา 3 สุขสยาม ชั้น UG ศูนย์การค้า ICONSIAM