วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สภ.นล.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ )ให้เกียรติร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน สภ.นล. เกมส์ ครั้งที่ 13
จากนั้น ผู้อำนวยการ ได้ปล่อยปลา และมอบกระเช้านมสวัสดีปีใหม่ แก่Agent นมไทย-เดนมาร์ค และนมโรงเรียน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และต่างประเทศ