ช่วงบ่ายวันที่ 17 มกราคม 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ในกิจกรรม “Group interview นมไทย-เดนมาร์ค” เพื่อสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับสื่อมวลชน โดยประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ภารกิจ พันธกิจ อ.ส.ค. เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “นมแห่งชาติในปี 2564 “ณ ร้าน Thai – Denmark Milk Land สาขา2 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี