ช่วงเช้าวันที่ 31 มกราคม 2562 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการคำรณค้นความจริง จำนวน 3 เทป
1.สัมภาษณ์งานเปิดประกวดโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562

  1. สัมภาษณ์งานเปิดสัมมนาวิชาการ งานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562
  2. สัมภาษณ์นวัตกรรมโคนม ในงานโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562
    ณ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
    ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ทางช่อง 3SD28 เวลา 15.35 น.