ช่วงค่ำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อ นมไทย-เดนมาร์ค พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. โดยมีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีมสามารถการไฟฟ้า

รางวัลที่ 2 ทีมมนตรียานยนตร์

รางวัลที่ 3 ทีมพีแอนด์บี 2

รางวัลที่ 4 ทีมชมรมปูนนกอินทรีย์
ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี