เช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโคนม ประเภทที่ 7 โคนมอายุมากกว่า 24 เดือน (ด้านรูปร่าง) ที่มี รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช จากมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ น.สพ.โชคชัย ชัยมงคล อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.โดยมีฟาร์มโคนม ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 โคนมจาก ฐิตาพรฟาร์ม บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด
รางวัลที่ 2 โคนมจาก สุภาสิตฟาร์ม สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
รางวัลที่ 3 โคนมจาก ศรีอนันต์ฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด
รางวัลชมเชยอันดับ 1 โคนมจาก เหล็งหวานฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จำกัด
รางวัลชมเชยอันดับ 2 โคนมจาก วีรชัยฟาร์ม สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด
ณ ลานประกวดโคนม เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี