บ่ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดการประกวดโคนม ครั้งที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10 ) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานประกวดโคนม งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งผลประกวดโคนม มีดังนี้

ประเภทที่ 5 โคนมสาวท้องแรก อายุไม่เกิน 28 เดือน
-รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10 )ได้แก่โคนมของ น.ส.สุพรรณา วิมล จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 35.78 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายอนันต์ ศิริสาร จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จำกัด ให้ผลผลิต 34.78 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โคนมของ น.ส.ฐิติรัตน์ จารุเพ็ง จากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด ให้ผลผลิต 34.04 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายธีรศักดิ์ จริยะสิริกุล จากสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด ให้ผลผลิต 33.66 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่โคนมของ นายธีรศักดิ์ จริยะสิริกุล จากสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด ให้ผลผลิต 33.65 กก./วัน

ประเภทที่ 6 โคนมมากไม่จำกัดอายุ (ด้านผลผลิต)
-รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่โคนมของ นายศราวุธ ก้อนคำ จากสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น จำกัด ให้ผลผลิต 48.87 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ โคนมของ นายสรวิชญ์ เหล็งหวาน จากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ปากช่อง จำกัด ให้ผลผลิต 48.53 กก./วัน
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 48.06 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 46.16 กก./วัน
-รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่โคนมของ นายสุภาสิต สูบกำปัง จากสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ให้ผลผลิต 42.94 กก./วัน