เช้าวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญบ้านพักรับรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วม โดยมีพิธีไหว้เจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บ้านพักรับรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี