ช่วงเช้าวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ “การถอดเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมสู่แนวปฏิบัติ” แก่ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร บรรยาย และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อ ถอดเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม สู่แนวทางการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี