วันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. โดยมี คุณนิฤมล สังข์ผาด เจ้าของธุรกิจ Thai-Denmark Milk Land ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมบรรยากาศและความพร้อมการเปิดกิจการ ณ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 18 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต