ช่วงเช้าวันที่ 13 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ( ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ) ให้เกียรติ มอบนม UHT ไทย-เดนมาร์ค แก่ผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ และประชาชนที่มาร่วมทำบุญ เพื่อการประชาสัมพันธ์ นมไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ณ พระธาตุขามแก่น จ.ขอนแก่น