วันที่ 2 เมษายน 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ ธรรมดีได้ดี Easy Life โดยมูลนิธิธรรมดี ได้ดี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดทำเทปพิเศษโดยเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนมไทย-เดนมาร์ค และคำสอนของพระพุทธเจ้า ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งมีประเด็นสัมภาษณ์ ดังนี้
1.โครงการตักบาตรนมสด และธรรมมะในฟาร์ม ครั้งที่ 4
2.ธรรมมะกับการบริหารงาน
3.กิจกรรมรักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ งานพ่อสร้าง