ช่วงบ่ายวันที่ 19 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง อ.ส.ค. กับ สหกรณ์โคนม ครั้งที่ 5 โดยมี ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมอ.ส.ค. กับทีมสหกรณ์โคนม และการแข่งขันกองเชียร์
ทั้งนี้ในช่วงค่ำ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศรางวัลผู้ถือป้าย ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และรวมทุกชนิดกีฬา ณ สนามฟุตบอล อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี