ช่วงเช้าวันที่ 27 เมษายน 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop โครงการ “สร้างชาติ สร้างเด็กไทย ด้วยนมไทย-เดนมาร์ค” (KID-D FAMILY) ซึ่ง อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรมอบรมวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะแบบสุด Exclusiveจากวิทยากร​ระดับ​ประเทศ​ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ​ด้านครอบครัว เด็กและวัยรุ่น ผศ.ดร. อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, รศ.นพ.สุริยเดว ทริปาติ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และพี่บ๊อบ (พ่อน้องณัชชา)-ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ เจ้าของเพจพ่อม้าน้ำและแม่หมีกรีซลี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ​ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กเข้าร่วมงาน