วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีแถลงข่าว และรับมอบโล่ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ปี 2561 โดยโครงการนี้เป็นการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบโล่ ณ ห้องรับรองชั้น2 กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ