วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 16 โดยมี คุณพิมพ์นภัส ศรีชุม เจ้าของธุรกิจ Thai-Denmark Milk Land และ คุณวารุณี เร่งสำประทวน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้า Central Plaza West Gate จ.นนทบุรี