ช่วงเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติต้อนรับ นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก และคณะผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโอกาสมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตนม การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และ ร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 1 ณ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก)
จากนั้น มีการประชุมพิจารณาความร่วมมือ Collaboration ระหว่าง อ.ส.ค. กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในด้าน
-Business Model ของร้าน Thai-Denmark Milk Land ในปั๊ม ปตท.
-Co-Brand เพื่อการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในร้าน Cafe’ Amazonซึ่งมี ประมาณ 2,500 สาขา
-Co-Promotion ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในปั๊ม ปตท.
-การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่สำนักงานใหญ่ ปตท.