ช่วงเช้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์แก่นิตยสาร Agri plus ในประเด็นเรื่อง การผลิตนมออแกนิค ของ อ.ส.ค โดยจะเผยแพร่ลงในนิตยสาร Agri plus เดือนมิถุนายน ณ ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ