วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินโครงการฯ และอาจารย์เกษมสันต์ สารภี ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์อิสระ ให้เกียรติเป็นวิทยากร การสัมมนาโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเเรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท